วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เก็บเกี่ยว ธรรมะ ในหมู่บ้านพลัมประเทศไทย (Thaiplumvillage)

พระพุทธองค์ตรัสว่า "พวกเธอทั้งหลายคือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า"
เพราะในตัวเราแต่ละคนนั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจ ความรัก และความเมตตาขณะที่เราบ่มเพาะความรักและความเข้าใจ เราได้รดน้ำให้แก่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นและพวกมันก็จะเติบโตผลิดอกออกผลออกมา

 พวกเราจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีที่เปิดโอกาสให้ความเป็นพระพุทธเจ้าที่ อยู่ในตัวเราได้เติบโตเบ่งบานเมื่อเรารู้วิธีที่จะหายใจ วิธีที่จะเดิน วิธีที่จะยิ้ม วิธีการปฏิบัติต่อผู้คน พืชพันธุ์ สรรพสัตว์ และแร่ธาตุ
เราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง...
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

 

ท่านติช นัท ฮันห์
YOU ARE A BUDDHA-TO-BE
หนังสือ Under The Rose Apple Tree
------------------ 
หมู่บ้านพลัม เป็นแหล่งเก็บเกี่ยวธรรมะ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน ที่
ท่านติช นัท ฮันห์ ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา มาให้ชาวพุทธ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รู้ตาม เราส่มารถไปเยี่ยมชม เซ้บไซต์หมู่บ้านพลัมประเทศไทยได้ 
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 


                   Still Mind Peaceful Heart Retreat Documentary 
This documentary was made as a gift to Thay (our teacher, Thich Nhat Hanh) on the occasion of his 80th birthday. It is a home video of the first baby steps of his disciples. It follows the monks and nuns of Deer Park and Maple Forest monasteries through a five-day mindfulness retreat at Estes Park, Colorado, the first retreat there without Thay. We offer this documentary here for friends to share in our happiness as well as for those interested to have a glimpse of what it might be like to join the monastic sangha for a mindfulness retreat. We hope that while watching it, seeds of joy, peace and solidity will be watered in you.


เว็บไซต์ยากับคุณ

          เว็บไซต์หนึ่งที่เห็นว่าทำได้ดีและมีประโยชน์ เหมาะที่จะเป็นเว็บไซต์ควบคู่กับยาสามัญประจำบ้านหาความรู้เรื่องยาพร้อมกับการใช้ยา ทั้งนี้ก็เพราะว่า โดยที่ทางผู้ทำเว็บได้กล่าวไว่า
        "ใน ทุกยุคทุกสมัย สังคมไทยเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของเรื่องยาต่อชีวิตและสุขภาพ โดยจัดให้ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ การใช้ยาอย่างถูกต้องทั้งในด้านชนิดของยา ขนาด รูปแบบ และวิธีใช้ เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อผลของยาในการรักษาและป้องกันโรค แต่ยังพบว่ามีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้ยามีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาที่ตนเองใช้ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรมักมีเวลาจำกัดในการอธิบายข้อมูล ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างครบถ้วนชัดเจน เนื่องจากภาระงานมาก ดังนั้นหากผู้ใช้ยามีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน สามารถใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้การใช้ยาได้ผลการรักษาที่ต้องการ ช่วยลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงสามารถใช้ยาอย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย"
        ผมสร้าง ปุ่มลัดเว็บไซต์นี้ไว้บน เดสทอบแล้วครับ
ยากับคุณ
ในช่วงนี้ น้ำท่วมเกือบทั่วไป จะเป็นเพราะอะไรก็แล้ว ณ เวลานี้เราต้องช่วยกัน ยาก็เป็นสิ่งสำคัญ เว็บไซต์ยากับคุณ เขาเตรียมรายการยาไว้สำหรับ ชุดยาสำหรับสู้น้ำท่วม สำหรับนำปช่วยเหลือกันหรือซื้อไว้ใช้เอง
ชุดยาสำหรับสู้น้ำท่วม
รายการยา
 1. ยาขี้ผึ้งสำหรับรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา (Whitfield’s ointment)
 2. ผงเกลือแร่ หรือ โอ.อาร์.เอส. (ORS)
 3. ผงถ่านที่ใช้ทางยา (Activated charcoal or medicinal charcoal)
 4. ยาลดไข้พาราเซตามอล ชนิดเม็ด
 5. ยาลดไข้พาราเซตามอล ชนิดน้ำเชื่อม
 6. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก ชนิดเม็ด สำหรับผู้ใหญ่
 7. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก ชนิดน้ำเชื่อม สำหรับเด็ก
 8. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide)
 9. ยาฆ่าเชื้อสำหรับใส่แผลสด (Povidone iodine)
 10. น้ำเกลือสำหรับล้างแผล
 11. แอลกอฮอล์
 
รายการเวชภัณฑ์
 1. สำลี
 2. พลาสเตอร์ปิดแผล

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนหนังสือราชการ กับระเบียบงานสารบรรณ

การเขียนหนังสือราชการ กับระเบียบงานสารบรรณ


      เขียน เขียน เมื่อพูดถึงการเขียนแล้ว หลายๆคนได้ฟังแล้วมืน คือไม่รู้จะเขียนอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไร จะกล่าวอ้างอิงถึงใครอย่างไร
        ยิ่งถ้าเป็นการเขียนหนังสือราชการด้วยแล้ว
        บางคนร่างแล้ว ร่างอีก จะเริ่มต้นอย่างไร เป็นหนังสือประเภทไหน เป็นหนังสือภายนอกหรือภายในจะวรรค จะย่อหน้าอย่างไร ระยะห่างขนาดไหน  ชั้นของหนังสือ การรับการเก็บการทำลาย
        การเขียนหนังสือ ถ้าจะว่ากันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือประเภทไหน การเขียนอะไร อยู่ที่การฝึก ฝึกมากก็ชำนาญมาก ยิ่งเป็นหนังสือราชการด้วยแล้ว ฝึกอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีระเบียบคอยกำกับ
       โดยเฉพาะระเบียบ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
        แหละนี้คือระเบียบนำมาจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเว็บไซต์อีสานคลับ ครับ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
ฟังการบรรยายเรื่องงานสารบรรณ จาก ม.เกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รวมพระราชบัญญัติการศึกษา

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา 
 
   
ลายครั้งที่เมื่อไปสมัครสอบแล้ว เปิดดูเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสอบแล้ว มีแต่พระราชบัญญัติเต็มไปหมด แล้วเราจะไปหาได้ที่ไหนหนอ ลองสำรวจดู พ.ร.บ.ข้างล่างนี้ ในเว็บไซต์ ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีบ้างไหม รอช้าทำไม เตรียมตัวไว้ ปีหน้าเขาเปิดสอบครูอีกแล้ว 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   

- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  การเตรียมพร้อมที่ดี เท่ากับประสบความสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง

สอบ กับ เครียด แล้วเป็นลม

สอบ..สอบ..สอบ..เมื่อพูดถึงการสอบแล้ว
คนที่ต้องเข้าสอบจะมีอาการที่เรียกว่า เครียด
เรื่องที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเครียดกันก็มี กลัวสอบไม่ได้ การเตรียมตัวยังไม่พร้อม หนังสือหนังหายังไม่ได้อ่าน ข้อสอบจะออกมาในแนวไหนหนังสือที่อ่านมีบ้างไหมหนอในข้อสอบ บางคนเครียดมาก หนังสือก็อ่าน การเตรียมตัวก็พร้อม เคยเห็นมาแล้ว.....หลายรายด้วยความเป็นห่วง ในช่วงเวลาเข้าห้องสอบ...............เป็นลม...
ถ้าเตรียมตัวและใจพร้อม การเข้าสอบคือการทำหน้าที่อย่างหนึ่ง
การเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะทางการศึกษา ครู อาจารย์ กฎหมายระเบียบข้อสอบนิยมออกมาก
แล้วเราจะไปหาได้ที่ไหน บางที่หาพบแล้ว โหลดได้ต้องเสียเงิน
ผมไปพบเว็บไชต์รวบรวม กฎระเบียบทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับการศึกษา คือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึงได้ลิงค์ไว้ให้ท่านได้ศึกษา เริ่มจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกถึงปัจจุบัน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา