วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนหนังสือราชการ กับระเบียบงานสารบรรณ

การเขียนหนังสือราชการ กับระเบียบงานสารบรรณ


      เขียน เขียน เมื่อพูดถึงการเขียนแล้ว หลายๆคนได้ฟังแล้วมืน คือไม่รู้จะเขียนอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไร จะกล่าวอ้างอิงถึงใครอย่างไร
        ยิ่งถ้าเป็นการเขียนหนังสือราชการด้วยแล้ว
        บางคนร่างแล้ว ร่างอีก จะเริ่มต้นอย่างไร เป็นหนังสือประเภทไหน เป็นหนังสือภายนอกหรือภายในจะวรรค จะย่อหน้าอย่างไร ระยะห่างขนาดไหน  ชั้นของหนังสือ การรับการเก็บการทำลาย
        การเขียนหนังสือ ถ้าจะว่ากันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือประเภทไหน การเขียนอะไร อยู่ที่การฝึก ฝึกมากก็ชำนาญมาก ยิ่งเป็นหนังสือราชการด้วยแล้ว ฝึกอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีระเบียบคอยกำกับ
       โดยเฉพาะระเบียบ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
        แหละนี้คือระเบียบนำมาจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเว็บไซต์อีสานคลับ ครับ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
ฟังการบรรยายเรื่องงานสารบรรณ จาก ม.เกษตรศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น