วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เก็บเกี่ยว ธรรมะ ในหมู่บ้านพลัมประเทศไทย (Thaiplumvillage)

พระพุทธองค์ตรัสว่า "พวกเธอทั้งหลายคือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า"
เพราะในตัวเราแต่ละคนนั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจ ความรัก และความเมตตาขณะที่เราบ่มเพาะความรักและความเข้าใจ เราได้รดน้ำให้แก่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นและพวกมันก็จะเติบโตผลิดอกออกผลออกมา

 พวกเราจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีที่เปิดโอกาสให้ความเป็นพระพุทธเจ้าที่ อยู่ในตัวเราได้เติบโตเบ่งบานเมื่อเรารู้วิธีที่จะหายใจ วิธีที่จะเดิน วิธีที่จะยิ้ม วิธีการปฏิบัติต่อผู้คน พืชพันธุ์ สรรพสัตว์ และแร่ธาตุ
เราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง...
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

 

ท่านติช นัท ฮันห์
YOU ARE A BUDDHA-TO-BE
หนังสือ Under The Rose Apple Tree
------------------ 
หมู่บ้านพลัม เป็นแหล่งเก็บเกี่ยวธรรมะ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน ที่
ท่านติช นัท ฮันห์ ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา มาให้ชาวพุทธ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รู้ตาม เราส่มารถไปเยี่ยมชม เซ้บไซต์หมู่บ้านพลัมประเทศไทยได้ 
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 


                   Still Mind Peaceful Heart Retreat Documentary 
This documentary was made as a gift to Thay (our teacher, Thich Nhat Hanh) on the occasion of his 80th birthday. It is a home video of the first baby steps of his disciples. It follows the monks and nuns of Deer Park and Maple Forest monasteries through a five-day mindfulness retreat at Estes Park, Colorado, the first retreat there without Thay. We offer this documentary here for friends to share in our happiness as well as for those interested to have a glimpse of what it might be like to join the monastic sangha for a mindfulness retreat. We hope that while watching it, seeds of joy, peace and solidity will be watered in you.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น