วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เว็บไซต์ยากับคุณ

          เว็บไซต์หนึ่งที่เห็นว่าทำได้ดีและมีประโยชน์ เหมาะที่จะเป็นเว็บไซต์ควบคู่กับยาสามัญประจำบ้านหาความรู้เรื่องยาพร้อมกับการใช้ยา ทั้งนี้ก็เพราะว่า โดยที่ทางผู้ทำเว็บได้กล่าวไว่า
        "ใน ทุกยุคทุกสมัย สังคมไทยเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของเรื่องยาต่อชีวิตและสุขภาพ โดยจัดให้ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ การใช้ยาอย่างถูกต้องทั้งในด้านชนิดของยา ขนาด รูปแบบ และวิธีใช้ เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อผลของยาในการรักษาและป้องกันโรค แต่ยังพบว่ามีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้ยามีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาที่ตนเองใช้ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรมักมีเวลาจำกัดในการอธิบายข้อมูล ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างครบถ้วนชัดเจน เนื่องจากภาระงานมาก ดังนั้นหากผู้ใช้ยามีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน สามารถใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้การใช้ยาได้ผลการรักษาที่ต้องการ ช่วยลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงสามารถใช้ยาอย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย"
        ผมสร้าง ปุ่มลัดเว็บไซต์นี้ไว้บน เดสทอบแล้วครับ
ยากับคุณ
ในช่วงนี้ น้ำท่วมเกือบทั่วไป จะเป็นเพราะอะไรก็แล้ว ณ เวลานี้เราต้องช่วยกัน ยาก็เป็นสิ่งสำคัญ เว็บไซต์ยากับคุณ เขาเตรียมรายการยาไว้สำหรับ ชุดยาสำหรับสู้น้ำท่วม สำหรับนำปช่วยเหลือกันหรือซื้อไว้ใช้เอง
ชุดยาสำหรับสู้น้ำท่วม
รายการยา
 1. ยาขี้ผึ้งสำหรับรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา (Whitfield’s ointment)
 2. ผงเกลือแร่ หรือ โอ.อาร์.เอส. (ORS)
 3. ผงถ่านที่ใช้ทางยา (Activated charcoal or medicinal charcoal)
 4. ยาลดไข้พาราเซตามอล ชนิดเม็ด
 5. ยาลดไข้พาราเซตามอล ชนิดน้ำเชื่อม
 6. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก ชนิดเม็ด สำหรับผู้ใหญ่
 7. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก ชนิดน้ำเชื่อม สำหรับเด็ก
 8. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide)
 9. ยาฆ่าเชื้อสำหรับใส่แผลสด (Povidone iodine)
 10. น้ำเกลือสำหรับล้างแผล
 11. แอลกอฮอล์
 
รายการเวชภัณฑ์
 1. สำลี
 2. พลาสเตอร์ปิดแผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น